Cennik

 

REGULAMIN DOSTARCZENIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKU (7-03-2019r.) - [pobierz] 

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE SPRZĘTOWO - TRANSPORTOWYM -  (CENNIK - pobierz pdf )

 

OSZCZĘDNOŚĆ WODY SIĘ OPŁACA [pobierz]

 

INFORMACJA W SPRAWIE TARYFY ZA WODĘ I ODBIÓR ŚCIEKÓW

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 24.05.2018 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku opublikował decyzję zatwierdzającą taryfę za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą w najbliższych trzech latach w obrębie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

Nowe taryfy obowiązują od 1 czerwca 2018 roku.

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryf dla miasta Pruszcz Gdański
 

 

 

 

Płatności należy regulować wpłatą na konto (podając numer faktury i kod odbiorcy) lub bezpośrednio w kasie Przedsiębiorstwa WiK przy ul. Grunwaldzkiej 1 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

Bank Spółdzielczy w Pruszcz Gdańskim,  nr rachunku:   57 8335 0003 0115 8920 2000 0001


Jednocześnie informujemy o możliwości montażu dodatkowego podlicznika wody zużytej i nieodprowadzanej do ścieku, którego instalacja zmniejszy Państwa opłaty.

Przedsiębiorstwo prowadzi usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenach gmin:
- Pruszcz Gdański
- Suchy Dąb
- miasto Pruszcz Gdański.

Podstawą do świadczenia usług wywozu nieczystości ciekłych jest zawarcie umowy z PWiK „WiK”.
Usługi świadczymy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00. Wszelkich informacji udziela p. Maciej Kopiś – kierownik sieci kanalizacji sanitarnej tel. nr 721 002 909 
  123