Filmy

Pijmy czystą wodę z kranu .

Dzięki wysokiej jakości ujęciom i nowoczesnej infrastrukturze woda, którą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WiK” nadaje się do picia. bez przegotowania
Pruszcz Gdański od tysiącleci słynął z krystalicznie czystej wody. To dzięki niej możliwe było powstanie właśnie tutaj osady handlowej, która stała się końcową stacją Bursztynowego Szlaku.
Tak samo było w średniowieczu, kiedy to Krzyżacy ulokowali właśnie w Pruszczu początek kanału, dostarczającego wodę do Gdańska. Dziś mieszkańcy miasta korzystają z wody z wysokiej jakości ujęć głębinowych. - Woda z naszych ujęć jakościowo nie różni się od tych, które w formie butelkowanej, znajdziemy w hipermarketach - mówi prezes Andrzej Macieja z WiK. - Jedynym problemem, który wpłynie na jej jakość, może być niewłaściwy stan instalacji i przyłącza wodociągowego do domu lub bloku.
Nad jakością wody czuwa zarówno Przedsiębiorstwo „WiK”, przeprowadzając systematycznie badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej, jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pobierając i badają próbki wody z terenu miasta Pruszcz. Co pół roku Inspektor Sanitarny wydaje „Ocenę o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”, która za każdym razem jest pozytywna.

Czy można pić wodę z kranu?

Spod ziemi do kranu.

Woda w Pruszczu Gdańskim

 

 Od wydobycia do wypicia czyli jak odbywa się proces dystrybucji wody i odbioru ścieków od odbiorców naszych usług.