Fundusze unijne

 

 

 

PROJEKT NR POIS.01.01.00-00-247/10

 

„Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na osiedlu Strzeleckiego

w Pruszczu Gdańskim – etap II”

  

1. POIŚ - pobierz

 1.1 POIŚ - aneks nr 1 z dnia 26.09.2012 roku  - pobierz

 2. ZAKRES

 2.1. Zakres - aneks nr 1 z dnia 26.09.2912r. - pobierz

 3. KALENDARIUM - pobierz

 4. KONTAKT - pobierz

 5. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTU - pobierz

 6. WFOŚiGW - dofinansowanie inwestycji - pobierz

  

FILM 1:

 1. Podpisanie umowy z wykonawcą na budowę sieci wod.-kan. na Osiedlu Strzeleckiego.

 FILM 2:

 2. Osiedle Strzeleckiego w pelni skanalizowane.

 

 

 

TABLICA INFORMACYJNA:

 

 

 TABLICA PAMIĄTKOWA

 

 

 

PROJEKT NR POIS.01.01.00-00-024/13

„Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę

  miasta Pruszcz Gdański”

 

  

Planowany całkowity koszt realizacji projektu - 3 116 482, 95 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych - 2 562 397, 98 PLN

Wysokość dofinansowania na realizację Projektu - 2 178 038, 28 PLN

 

Aneks nr POIS.01.01.00-00-024/13-01 do umowy o dofinansowanie z dnia 06.11.2013 r.

nr POIS.01.01.00-00-024/13-00 

 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu - 2 187 808,35 PLN

Maksymalna kwota wydatków  kwalifikowanych - 1 807 377,98 PLN

Wysokość dofinansowania na realizację Projektu - 1 536 271,28 PLN

 

 

Podmiot Odpowiedzialny za Realizację Projektu:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
„WIK” Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim

 

Instytucja Wdrażająca:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
znajdują się pod adresem: www.pois.2007-2013.gov.pl

 

 

 ZAKRES PROJEKTU - pobierz 

ZAKRES PROJEKTU PO PODPISANIU ANEKSU - pobierz

KALENDARIUM - pobierz

KONTAKT - pobierz

 

Aneks nr POIS.01.01.00-00-024/13-02 do umowy o dofinansowanie z dnia 06.11.2013r.

nr POIS.01.00-00-024/13-00

 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu - 2 273 740, 85 PLN 

Maksymalna kwota wydatków kfalifikowanych - 1 783 284,12 PLN

Wysokość dofinansowania na realizację Projektu - 1 515 791,50 PLN

 

ZAKRES PROJRKTU PO PODPISANIU ANEKSU - pobierz

KALENDARIUM - pobierz

 

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY "RZEKI TO NIE ŚCIEKI"

(w ramach promocji projektu nr POIS.01.01.00.-00-024/13)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. zaprasza uczniów klas I - III szkół podstawowych z miasta Pruszcz Gdański do wzięcia udziału w  konkursie plastycznym pt. „Rzeki to nie ścieki”. Konkurs polega na wykonaniu plakatu w formacie A3 lub A4, który ma na celu zachęcić ludzi do korzystania ze zbiorczej kanalizacji sanitarnej a tym samym zniechęcić do wylewania nieczystości płynnych do miejsc do tego nie przeznaczonych. Praca winna być wykonana samodzielnie przez uczniów, nawiązywać do tematu przewodniego konkursu oraz w prosty sposób propagować ideę ekologii, w szczególności ukazywać skutki niewłaściwego postępowania w wyniku czego dochodzi do degradacji środowiska. Technika wykonania pracy dowolna. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę. Szczegółowe warunki konkursu reguluje Regulamin Konkursu dostępny na stronie internetowej Spółki. Prace należy składać do siedziby Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. do dnia 21.11.2014r. Osoby, które decydują się na udział w konkursie, proszone są o dostarczenie razem z pracą konkursową zgody rodzica (druk znajduje się u wychowawców lub stronie na www.wik.home.pl). Prace bez zgody rodzica nie będą oceniane. Dla zwycięzców konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. zaprasza uczniów klas I - III szkoły podstawowej do konkursu plastycznego pt. „Rzeki to nie ścieki”. Konkurs polega na wykonaniu plakatu w formacie A3 lub A4, który ma na celu zachęcić ludzi do korzystania ze zbiorczej kanalizacji sanitarnej a tym samym zniechęcić do wylewania nieczystości płynnych do miejsc do tego nie przeznaczonych. Praca winna być wykonana samodzielnie przez uczniów, nawiązywać do tematu przewodniego konkursu oraz w prosty sposób propagować ideę ekologii, w szczególności ukazywać skutki niewłaściwego postępowania w wyniku czego dochodzi do degradacji środowiska. Technika wykonania pracy dowolna. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę. Szczegółowe warunki konkursu reguluje Regulamin Konkursu dostępny na stronie internetowej Spółki. Prace należy składać do siedziby Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. do dnia 21.11.2014r. Osoby, które decydują się na udział w konkursie, proszone są o dostarczenie razem z pracą konkursową zgody rodzica (druk znajduje się u wychowawców lub stronie na www.wik.home.pl). Prace bez zgody rodzica nie będą oceniane. Dla zwycięzców konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. zaprasza uczniów klas I - III szkoły podstawowej do konkursu plastycznego pt. „Rzeki to nie ścieki”. Konkurs polega na wykonaniu plakatu w formacie A3 lub A4, który ma na celu zachęcić ludzi do korzystania ze zbiorczej kanalizacji sanitarnej a tym samym zniechęcić do wylewania nieczystości płynnych do miejsc do tego nie przeznaczonych. Praca winna być wykonana samodzielnie przez uczniów, nawiązywać do tematu przewodniego konkursu oraz w prosty sposób propagować ideę ekologii, w szczególności ukazywać skutki niewłaściwego postępowania w wyniku czego dochodzi do degradacji środowiska. Technika wykonania pracy dowolna. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę. Szczegółowe warunki konkursu reguluje Regulamin Konkursu dostępny na stronie internetowej Spółki.Prace należy składać do siedziby Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. do dnia 21.11.2014r. Osoby, które decydują się na udział w konkursie, proszone są o dostarczenie razem z pracą konkursową zgody rodzica (druk znajduje się u wychowawców lub stronie na www.wik.home.pl). Prace bez zgody rodzica nie będą oceniane. Dla zwycięzców konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. zaprasza uczniów klas I - III szkoły podstawowej do konkursu plastycznego pt. „Rzeki to nie ścieki”. Konkurs polega na wykonaniu plakatu w formacie A3 lub A4, który ma na celu zachęcić ludzi do korzystania ze zbiorczej kanalizacji sanitarnej a tym samym zniechęcić do wylewania nieczystości płynnych do miejsc do tego nie przeznaczonych. Praca winna być wykonana samodzielnie przez uczniów, nawiązywać do tematu przewodniego konkursu oraz w prosty sposób propagować ideę ekologii, w szczególności ukazywać skutki niewłaściwego postępowania w wyniku czego dochodzi do degradacji środowiska. Technika wykonania pracy dowolna. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę. Szczegółowe warunki konkursu reguluje Regulamin Konkursu dostępny na stronie internetowej Spółki. Prace należy składać do siedziby Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. do dnia 21.11.2014r. Osoby, które decydują się na udział w konkursie, proszone są o dostarczenie razem z pracą konkursową zgody rodzica (druk znajduje się u wychowawców lub stronie na www.wik.home.pl). Prace bez zgody rodzica nie będą oceniane. Dla zwycięzców konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody.

Regulamin konkursu - pobierz pdf

załacznik do regulaminu - pobierz pdf

 KONKURS PLASTYCZNY „ RZEKI TO NIE ŚCIEKI” ROZTRZYGNIĘTY

16 grudnia 2014 r . w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 1 odbyło się wręczenie nagród dla autorów prac nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie plastycznym „ RZEKI TO NIE ŚCIEKI” . Poza autorami prac nagrodzonych i wyróżnionych wszyscy mali artyści biorący udział w konkursie otrzymali upominki.

Prace nagrodzone: I miejsce – Mąkosa Agata kl. IIIB SP nr 3, II miejsce – Janzer Anna kl. IC SP nr 4, III miejsce –Borkowska Natalia kl. IIIE SP nr 4, Prace nagrodzone nagrodami specjalnymi: Wieliczko Dominika kl. IIIE SP nr4, Zabielski Adrian kl. IIIB SP nr 3

 

Prace wyróżnione: Laboch – Słomka Karolina kl. IIIA SP nr 3, Klawikowska Natalia kl. 1D SP nr 4, Fiuk Emilia – kl. 3B SP nr 3, Sadowska Karolina kl. IA SP nr 4, Zacharzewska Alicja kl. IID SP nr 3, Sienkiewicz Dorian kl. IH SP nr4, Skubisz Sara kl. IIIA SP nr 3, Warzocha Kinga kl. IIID SP nr 3, Sokołowska Milena kl. IIIB SP nr 3, Formela Bartosz kl. IID SP nr 4, Pyśko Zuzanna kl. IE SP nr 4, Nowak Emilia kl. III SP nr 4
 

 

PROJEKT NR POIS.01.01.00-00-003/15-00

"Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia
w wodę miasta Pruszcz Gdański - etap II"

 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu - 1 741 586,05 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych - 1 404 272,49 PLN

Wysokość dofinansowania  na realizację Projektu - 1 193 631,61 PLN

 

Podmiot  Odpowiedzialny za Realizację Projektu :

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"WiK" Sp. z o.o.  w Pruszczu Gdańskim

 

Instytucja Wdrażająca:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

znajduja się pod adresem: www.pois.2007-2013.gov.pl 

 

ZAKRES PROJEKTU - pobierz

KALENDARIUM - pobierz

KONTAKT - pobierz

 

Aneks nr POIS.01.01.00-00-003/15-01 do umowy o dofinansowanie z dnia 10.07.2015r. nr POIS.01.00-00-003/15-00

 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu - 2 102 681.51 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych - 1 693 287, 80 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania Projektu -  1 439 294,63 PLN

 

ZAKRES PROJEKTU PO PODPISANIU ANEKSU -  pobierz 

 

 

Aneks nr POIS.01.01.00-00-003/15-02 do umowy o dofinansowanie z dnia 10.07.2015r. nr POIS.01.01.00-00-00/15-00

Planowany całkowity koszt Projektu - 2 185 502, 90 PLN PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych  - 1 693 262,47 PLN

Maksymalna Kwota dofinansowania Projektu -  1 439 273,09 PLN

 

ZAKRES PROJEKTU PO PODPISANIU ANEKSU - pobierz