K-2

Ujęcie K-2 (przy ul. Podmiejskiej)

Ujęcie K-2 powstało w 1962r. natomiast w 1978r. zostało zmodernizowane. Woda z tego ujęcia pochodzi z kredowych utworów podziemnych z głębokości 217 m. Wymaga ona usunięcia nadmiaru amoniaku. W tym celu poddawana jest uzdatnianiu na filtrach węglowych.

Pobierana woda z studni pompowana jest do zbiornika, reakcji którym jest intensywnie napowietrzana. Napowietrzona woda po 20 minutach przetrzymania pobierana jest pompami pośrednimi na urządzenia uzdatniania. Procesy technologiczne prowadzone są na czterech aktywnie biologicznych filtrach ciśnieniowych. Praca filtrów jest równoległa. Są one wypełnione złożem granulowanego węgla aktywnego. Kolejno przefiltrowana woda płynie do zbiornika wyrównawczego skąd podawana jest do sieci.