K-3

Ujęcie K-3 (przy ul. Obrońców Westerplatte)

Ujęcie K-3 znajduje się przy ul. Obrońców Westerplatte W obecnym kształcie powstało w 1969 roku i ma głębokość 78 m.
Stacja uzdatniania zasilana jest wodą ze studni głębinowej samo wylewem wspomaganym pompami powierzchniowymi, hydroforami. Ujmowana woda wymaga usunięcia nadmiernej ilości żelaza i manganu. W tym celu zainstalowano filtry ciśnieniowe z wypełnieniem warstwowym – odżelaziacze i odmanganiacze

Obecnie włączono do eksploatacji dwa zbiorniki retencyjne każdy o objętości V=200m3. Zapewnią one degazację wody, tak aby wyeliminować jej chwilową 'mleczność'.