O firmie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WiK” zajmuje się wydobyciem, uzdatnianiem i dostawą wody oraz odbiorem ścieków z terenu miasta Pruszcz Gdański. Zadania te realizuje poprzez sieć wodociągową oraz sieć kanalizacji sanitarnej.
Na terenie miasta Pruszcz Gdański znajdują się trzy stacje uzdatniania wody pobierające wodę z sześciu studni głębinowych i kilkanaście przepompowni ścieków w tym przepompownia centralna odprowadzająca ścieki do Gdańska.
Spółka nie prowadzi działalności w zakresie ścieków opadowych.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WiK” świadczy również usługi w zakresie robót budowlanych polegających na remontach, modernizacji i budowie sieci wodociągowych, sanitarnych i deszczowych.
Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo informacje na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa „WiK” oraz usług świadczonych dla mieszkańców Pruszcza Gdańskiego. Można również zapoznać się z informacjami na temat parametrów dostarczanej wody, pobrać niezbędne druki zgłoszeniowe lub w e-boku obejrzeć informacje o swoich fakturach i wpłatach.
Pod numerami 667-767-677 i 58 682 34 17 , 58 682 24 50 przyjmowane są przez całą dobę zgłoszenia awarii sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej.
Dziękujemy za wszelkie informacje dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej.
Biuro Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WiK”, ul. Grunwaldzka 1: czynne: poniedziałek - piątek 7.00-15.00