Pracownicy

Pracownicy Przedsiębiorstwa WiK:

Andrzej Macieja Prezes Zarządu  

Iwona Jabłecka Główny księgowy

 

Przemysław Krajewski Kierownik techniczny
tel. 694-412-708


Piotr Krawczuk Kierownik sieci wodociągowej

tel. 606-754-143


Maciej Kopiś Kierownik sieci kanalizacji sanitarnej
tel. 721-002-909


Henryk Szulist Z-ca kierownika sieci kanalizacji sanitarnej

tel. 600-379-334