Ujęcia

 

 

 

Woda dostarczana przez Przedsiębiorstwo WiK pobierana jest z trzech ujęć głębinowych:


ujęcie K-1 (przy ul. Grunwaldzkiej)
ujęcie K-2 (przy ul. Podmiejskiej)
ujęcie K-3 (przy ul. Obrońców Westerplatte)


Technologie uzdatniania wody ze wszystkich ujęć oparte są na procesach naturalnych - napowietrzaniu i filtracji, bez dozowania chemikaliów i silnych utleniaczy. Wszystkie stosowane przez nas technologie są przyjazne człowiekowi i środowisku.

Jakość wody odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w "Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi "

 

OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

WYDANA PRZEZ PAŃSTWOWY INSPEKTORAT SANITARNY

W PRUSZCZU GDAŃSKIM

 I półrocze 2017r - pobierz pdf

II półrocze 2017r - pobierz pdf

 I pórocze 2018r -  pobierz pdf

II półrocze 2018r - pobierz pdf

I półrocze 2019 r - pobierz pdf

 

 

Szczegółowe parametry wody dostarczanej przez WiK:

Nazwa wskaźnika jednostka NDS *      zakres    
barwa (Pt) mg/l 15 0-3
mętność NTU 1 0,1 - 0,4
odczyn (pH)   6,5 - 9,5 7,4 - 7,7
przewodność elektrolityczna μS/cm w 20°C 2500 483 - 547
zapach   akcept. akcept.
Amonowy jon. mg/l 0,5 <0,2 - 1
Azotyny (NO2) mg/l 0,5 0,001 - 0,15
Azotany (NO3) mg/l 50 1,5 - 6
Mangan (Mn) mg/l 0,05 <0,01
Żelazo (Fe) mg/l 0,2 <0,03-0,06
Arsen (As) mg/l 0,01 <0,001
Fluorki (F) mg/l 1,5 <0,0 - 0,4
Twardość (CaCO3) mg/l 60-500 179 - 274,8
Wapń (Ca) mg/l nienorm. 34 - 68
Magnez (Mg) mg/l 125 9,0 - 12,0
Chloroform (Trichlorometan) μg/l 30 <0,5
Bromodichlorometan μg/l 15 <0,25
Dibromochlorometan μg/l nienorm. <0,25
Bromoform μg/l nienorm. <0,25
Czterochlorek węgla
(Tetrachlorometan)
μg/l 2 <0,1
Σ Trichloroetenu i
Tetrachloroetenu
μg/l 10 <0,1
Benzo(a)piren μg/l <0,001 <0,001
Benzeno(b)fluoranten μg/l <0,001 <0,001
Benzeno(k)fluoranten μg/l <0,001 <0,001
Benzeno(g,h,i)perylen μg/l <0,001 <0,001
Indeno(1,2,3,-c,d)piren μg/l <0,001 <0,001
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody

jtk

0 0
Liczba E.Coli lub bakterii grupy coli typu kałowego (termotolerancyjne) w 100ml wody jtk 0 0
Ogólna liczba bakterii w 22°C po 72h w 1ml wody jtk 100 0 - 23
Liczba paciorkowców kałowych (enterokoki) w 100ml wody jtk 0 0
TWARDOŚĆ dH    OK 12

* NDS - najwyższe dopuszczalne stężenie

** - mniej niż 100