Usługi

Przedsiębiorstwo realizuje następujące zadania:

1. Pobór i uzdatnienie wody dla potrzeb miasta Pruszcz Gdański.

2. Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania, sprzedaży wody oraz odprowadzania ścieków dla odbiorców indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych Pruszcza Gdańskiego.

3. Hurtowy odbiór ścieków z terenu Gminy Wiejskiej Pruszcz Gdański.

 4. Wykonawstwo robót budowlano – instalacyjnych dla odbiorców zewnętrznych i potrzeb własnych.

5. Działalność usługowa w zakresie sprzętowo – transportowym  (CENNIK - pobierz pdf)


 

 Wydobycie, uzdatnianie i rozprowadzanie wody oraz odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo realizuje w oparciu o aktualne pozwolenia wodno – prawne i obowiązujący regulamin stanowiący załącznik do Uchwały nr XLI/420/2006 z dnia 1 marca 2006r.

123456