Zawarcie umowy

Dopuszczenie do eksploatacji sieci wodno - kanalizacyjnej nowego klienta następuje po uzyskaniu uzgodnień projektowych, zgodnych z wydanymi warunkami technicznymi, wykonaniu prac instalacyjnych, dokonaniu odbioru technicznego oraz odbioru końcowego.

Eksploatacja sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wiąże się z podpisaniem umowy (pobierz druk) miedzy klientem a Przedsiębiorstwem WiK, oraz wypełnienie załączników: